Body

Full Leg $55 & up
Half Leg $36 & up
Half Leg Lower $33 & up
Body Spot $20 & up
Bikini $30 & up
Extended Bikini $40 & up
Upper Leg & Bikini $60 & up
Lower Leg & Bikini $55 & up
Full Leg & Bikini $75
Full Arm $35
Half Arm $26
Under Arm $20
Hands or Feet $16

Men

Back $60 & up
Chest $45 & up